Begroting

Voor elke ondernemer is het belangrijk dat hij goed inzicht heeft in zijn (toekomstige) financiële situatie. Een gedegen financieel plan met begrotingen is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. PeelPartners staat u graag bij om de verschillende begrotingen op te stellen, zoals:
   •   de investeringsbegroting
   •  de financieringsbegroting
   •  de exploitatiebegroting
   •  de liquiditeitsbegroting
   •  de begroting privé-uitgaven

De investeringsbegroting

De investeringsbegroting is onderverdeeld in vaste en vlottende activa. Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar deel uitmaken van een bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan computerapparatuur, bedrijfsauto's, inventaris etc. Met vlottende activa doelen we op de bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar in een bedrijf aanwezig zijn, zoals voorraden of liquide middelen.

De financieringsbegroting

In de financieringsbegroting wordt toegelicht hoe de benodigde investeringen worden gefinancierd. Dit kan met eigen of vreemd vermogen. Vervolgens wordt de solvabiliteit berekend en gekeken hoe de schulden op de langere termijn kunnen worden afgelost.


De exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting maakt de verwachte omzet en kosten inzichtelijk en geven daarmee de verwachte winstgevendheid.
De liquiditeitsbegroting

Door een gedegen prognose te maken van de maandelijkse inkomsten en uitgaven wordt inzicht gekregen in de financiële situatie aan het einde van elke maand. Hiermee krijgt de ondernemer duidelijk inzicht en kan hij zijn reserveringen en investeringen beter plannen.

De begroting privé-uitgaven

Met name voor startende ondernemers is het erg belangrijk om goed overzicht te houden over de privé-uitgaven en te verwachten belastingaanslagen.

Onze mensen

Wij stellen ons graag aan uw voor. Kom eens vrijblijvend langs voor een lekkere kop koffie!

Ons team

E: info@peelpartners.nl   T: 0493 - 31 60 28