Financiële en fiscale planning

Financiële planning houdt in dat we uw huidige en toekomstige financiële situatie analyseren. We brengen uw financiële wensen en doelstellingen voor de korte en lange termijn in kaart en kijken naar de manier waarop u deze kunt bereiken. In dit adviestraject concentreren we ons op een drietal zaken:
   •  inkomen
   •  vermogen
   •  nalatenschap

Inkomensplanning

Wanneer wilt u stoppen met werken? Over welk inkomen zou u dan willen beschikken? Bouwt u voldoende pensioen op en is er een tijdelijke inkomensoverbrugging nodig? Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt? Wat zijn de financiële gevolgen voor uw partner als u komt te overlijden of voor u als uw partner overlijdt?

Vermogensplanning

Door goed in kaart te brengen hoe uw vermogen zich ontwikkelt, kunt u mogelijk pieken in uw uitgavenpatroon opvangen. Misschien wilt u er een jaartje tussenuit of krijgt u te maken met studerende kinderen? We kijken natuurlijk ook naar de vermogensopbouw in uw eigen woning (hypotheek), eventuele beleggingen en spaarrekeningen.  Zo krijgt u een gedegen inzicht in de ontwikkeling van uw bezittingen en schulden.

Nalatenschapsplanning

Bij nalatenschapsplanning gaat het om het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een testamenten en schenkingen. Zo kunt u voorkomen dat uw nabestaanden geconfronteerd worden met onnodig hoge fiscale heffingen.

"Kantoor of keukentafel;
PeelPartners past overal
"


Onze mensen

Wij stellen ons graag aan uw voor. Kom eens vrijblijvend langs voor een lekkere kop koffie!

Ons team

E: info@peelpartners.nl   T: 0493 - 31 60 28