Nieuwsoverzicht

Met een ondertitel

Nieuwsoverzicht

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) definitief vanaf 01-01-2020

08 september 2016

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 ingestemd met Wet Arbeidsmarkt in Balans. De wet treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. Dit betekent dat organisaties vanaf die datum te maken krijgen met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie.                            

Lees verder

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

08 september 2016

Ter vervanging van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) is er een nieuwe wet, de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) voorgesteld.

Lees verder

Veranderingen voor werknemers bij ziekmelding

28 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 zal het UWV uw (ex-)werknemers niet meer bellen na ziekmelding. In plaats daarvan ontvangen zij een link naar een digitale vragenlijst met vragen over de ziekmelding. Deze vragenlijst moet binnen 3 dagen worden ingevuld via DigiD met een extra beveiliging.

Om extra veilig te kunnen inloggen (met persoonlijke code) moet een werknemer DigiD met extra beveiliging aanvragen.

Wet DBA vervangt VAR-verklaring

08 september 2016

Wil je ZZP-ers inhuren of ben je juist inzetbaar als ZZP-er? Zorg dan voor een juiste modelovereenkomst!

Peelpartners helpt u daarbij!

Meer lezen

Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer

08 september 2016

In het belastingplan 2017 heeft de regering besloten om het pensioen in eigen beheer af te schaffen. U heeft enkele keuzemogelijkheden. Afkopen, omzetting in een oudedagsverplichting of uw pensioenaanspraken premievrij laten staan.

PeelPartners helpt u de juiste keuze te maken!

Meer lezen

Persbericht

08 september 2016

Administratie- en Adviesburo Kuijten heet voortaan PeelPartners
DEURNE – Administratie- & Adviesburo Kuijten, dat al sinds 1984 in Deurne is gevestigd, zal op 4 oktober 2016 haar naam veranderen in PeelPartners.
Mede-eigenaar Johan Janssen: “Mijn vennoot Paul Schuurman en ik vonden het tijd worden voor een naam die beter laat zien waar wij voor staan. De naam PeelPartners geeft onze verbondenheid met de ondernemers in de regio goed weer. Bovendien is het gewoon Nederlands, geen ‘fancy’ Engelse term. Dat past bij ons: doe maar normaal.”

Lees verder

De Werkkostenregeling

08 september 2016

Ter vervanging van de regelingen rondom vrije vergoedingen en verstrekkingen is er de werkkostenregeling. Houd de vrije ruimte wel in de gaten want over het meerdere betaalt u 80% eindheffing.

PeelPartners helpt u dit te monitoren!

Meer lezen

Belastingaftrek scholing wijzigt

08 september 2016

Omdat vooral hoger opgeleiden en mensen die zich toch wel (bij)scholen, gebruikmaken van het belastingvoordeel, wil minister Bussemaker de regeling veranderen.

Lees verder

Lichte stijging WGA-premie, ZW vrijwel ongewijzigd

08 september 2016

De werkgeverspremies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen ontwikkelen zich volgens verwachting. De premie van de WGA-verzekering voor 2017 is met 0,03 procentpunt verhoogd. De ZW-premie voor 2017 is met 0,01 procentpunt bijgesteld.

Lees verder

Aanpassing inkomen rondom belastinggrenzen

08 september 2016

Belastingbetalers passen hun inkomen aan zodra ze in een hogere schijf dreigen te komen. Tweeverdieners verschuiven de hypotheekrenteaftrek om net onder de grens te blijven. De digitale aangifte maakt schuiven makkelijker.

Lees verder

Toch zwangerschapsuitkering

08 september 2016

Vrouwen die tussen 2004 en 2008 als zelfstandig ondernemer zwanger waren, hebben alsnog recht op een zwangerschapsuitkering. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Lees verder

E: info@peelpartners.nl   T: 0493 - 31 60 28